PAS-TherapieCentrum DWRP

Physio Acoustic Sound Therapie

Pijnbestrijding Centrum Amstelveen - Aalsmeer

Uw pijn is óók onze zorgPAS-Therapie

 wordt ook wel

PA-Therapie

 genoemd

Hoe werkt het:

PAS-Therapie is een unieke methode van geluidstherapie welke gebruik maakt van frequenties in het bereik van 27-113 Hz voor therapeutische doeleinden. In de PAS-Therapie creëert de computer het laag frequente geluid. De dichtstbijzijnde resonante frequenties van de basis spiergroepen zijn opgeslagen in het geheugen van de computer, wat ervoor zorgt dat het geluid naar boven en beneden varieert van de vastgestelde toonhoogte. Dit verzekert dat op een bepaald moment de correcte resonantie wordt bereikt. Op dat moment gaat de spier (of ander weefsel/orgaan) resoneren, met andere woorden, begint te vibreren met het geluid. Dit wordt het principe van sympathetische vibratie genoemd. In de PAS-Therapie behandeling wordt de sympathetische vibratie waarin het geluid het weefsel in trilling brengt wel tientallen keren geproduceerd. De power pulsation (kracht pulsatie) wordt ook wel gebruikt om overstimulatie te voorkomen. Continue stimulatie veroorzaakt gewoonlijk gevoelloosheid en contractie (teveel samentrekking van de spier). Kracht pulsatie betekent dat binnen een bepaalde tijdsvolgorde het volume van de lage geluidsfrequentie op een lineaire manier varieert om een betere spier ontspanning te krijgen.

WERKING